Witamy w roku szkolnym 2014/2015!
   Strona główna
 
 
 
 
 
  

27 marca 2015 r. w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zorganizowana dla szkół podstawowych. W uroczystości tej wziął udział nasz uczeń Dominik Matuszek z klasy VIc. Dominikowi w tym ważnym dniu towarzyszyła Pani Dyrektor Iza Laszczak, tata – Dariusz Matuszek oraz nauczyciel matematyki – Joanna Broniszewska.

Warto zaznaczyć, że w tym roku tytuł laureata z matematyki w województwie śląskim uzyskało 88 osób. Tym bardziej cieszy fakt, że uczeń naszej szkoły odniósł tak ogromny sukces, który jest powodem dumy nie tylko dla rodziców, ale i całej naszej społeczności szkolnej.

Dodajmy, że w wydarzeniu uczestniczyli między innymi śląski kurator oświaty Stanisław Faber oraz poseł Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej w latach 2011–2013. Laureatom konkursów wręczano zaświadczenia i listy gratulacyjne.

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru.
Z tej okazji klasa 1 f wybrała się na zwiedzanie bielskiego Teatru Polskiego.
Poznaliśmy historię teatru, oglądaliśmy lożę prezydencką, byliśmy na "jaskółce"- najwyższych miejscach w teatrze. Pani przewodnik pokazała nam garderobę oraz rekwizyty. Była też wizyta w perukarni- mogliśmy przymierzać peruki, a pani charakteryzatorka pomalowała nam buzie i zęby :-).
Bawiliśmy się też na scenie- udawaliśmy aktorów.
A w szkole dla innych klas przygotowaliśmy króciutką sztukę pt. "Witamy wiosnę".
Otrzymaliśmy gromkie brawa, więc chyba się podobało?
 
 
 
 
 
  
 

 
20 marca wszystkie dzieci z klas pierwszych były pasowane na czytelników szkolnej biblioteki.
Najpierw pani bibliotekarka zapoznała nas z regulaminem korzystania z biblioteki i wypożyczaniem książek.
Potem obejrzeliśmy inscenizację "Czerwony Kapturek", którą przygotowały dzieci z klas trzecich.
Następnie musieliśmy złożyć przysięgę czytelnika, a pani każdego z nas dotykała wielkim słownikiem :-).
Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymaliśmy dyplomy oraz piękne zakładki do książek wykonane przez starszych kolegów. Na koniec najprzyjemniejszy moment- po raz pierwszy każdy mógł wypożyczyć książkę!
Będziemy teraz częstymi gośćmi w bibliotece, bo każdy pierwszak potrafi już pięknie czytać.
 
 
 
 
 
  
 
20 marca klasy pierwsze żegnały zimę i witały wiosnę. Aby przywołać panią wiosnę solidarnie ubraliśmy się na zielono!
W klasie 1 f najpierw był konkurs na najdłuższe źdźbło owsa. Hodowle były piękne i okazałe! Potem odbył się konkurs wiedzy "Omnibus wiosenny".
Na koniec przyszedł czas na pożegnanie zimy. Dzień wcześniej zrobiliśmy piękną marzannę.
Najpierw przeszliśmy w korowodzie z panią zimą, aby ją ładnie pożegnać. Pierwszaki są EKO, więc kukła została wrzucona do kosza na śmieci, ale dobrze zamknęliśmy pokrywę, aby zima już nie wróciła ;-)
 
 
 
 
  
 
 
14 marca Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne wybrało się do Muzeum Ognia do Żor.
Pani przewodnik oprowadziła nas po muzemu, opowiadała jak to z ogniem było.
Poznaliśmy też historię miasta Żory.
W muzeum były nie tylko ciekawe wiadomości, plansze, ekspozycje, ale mnóstwo maszyn, urządzeń, które moglismy poruszać, obserwować, badać.
Każdy z nas otrzymał kartę z pytaniami ale odpowiedzi sami musieliśmy szukać na terenie muzeum.
Aby odpowiedzieć na niektóre pytania należało wykonać niełatwe zadania! Np. krzesać ognień lub zapalać znicz olimpijski.
Największą atrakcją było przechodzenie przez ścianę "ognia", a chłopakom szczególnie przypadła do gustu zabawa w strażaków i gaszenie wirtualnego pożaru.
 
 
 
 
  
 
FESTIWAL SŁOWA
 
W dniach od 3 - 5 marca 2015r. w Domu Kultury w Lipniku odbył się II FESTIWAL SŁOWA "RAZEM W CHMURACH POEZJI". 3 marca przeprowadzona została V edycja Międzyszkolnego Konkursu "Mistrz Pięknego Czytania" organizatorem którego jest nasza szkoła. Ponadto miał miejsce jeszcze Turniej Recytatorski i Przegląd Piosenki Artystycznej. Do tegorocznych zmagań przystąpili także nasi uczniowie zajmując miejsca na podium. W Konkursie "Mistrz Pięknego Czytania" Amelka Drobik z VI b zajęła 3 miejsce, natomiast w Konkursie Recytatorskim Michał Englert z IV c zajął 1 miejsce, a Amelka Drobik 2 miejsce. Gratulujemy laureatom!
 
 
 
 
  
 
ZAPISY DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2015/16
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 informuje, że do klasy I przyjmowane będą:

· dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2008)

· dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2009)

 

Nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej na stronie

www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

w następującym terminie:

·        Wprowadzanie zgłoszeń/wniosków przez rodziców i dostarczenie do sekretariatu szkoły od 23.03.2015 r. godz. 9.00 do  17.04.2015 r.   godz. 15.00

·        Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci – 05.05.2015 r.   godz. 9.00

 

·        Potwierdzanie  woli przez rodzica i złożenie stosownych dokumentów
w szkole - 05.05.2015 r. godz. 8.00 do   14.05.2015 r.  godz. 15.00

 

·        Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych  -19.05.2015 r.   godz. 8.00

 

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

                •data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

                •data i godzina wydrukowania wniosku,

                •data i godzina złożenia wniosku w szkole,

                •data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie  Szkoły Podstawowej nr 13, którzy ubiegają się o  przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 

Kandydaci spoza obwodu  Szkoły Podstawowej nr 13  składają wniosek i biorą udział  w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są na podstawie następujących kryteriów:

L.p.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

40

2.

Kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

20

3.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

10

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

1

5.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

1

6.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

1

7.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

1

8.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

1

9.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

1

10.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866).  Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

1

  
 
 
29 stycznia w klasie 1 f odbył się bal przebierańców. Na zabawie pojawiły się księżniczki, motyle, kotki, wampiry i inni! Wszystkie przebrania były wspaniałe i pomysłowe!
Oprócz pląsów przy muzyce odbyło wiele konkursów i zabaw. Było dużo śmiechu.
Bawiliśmy się świetnie! Bal był wspaniały! Szkoda, ze następna maskarada będzie dopiero za rok...
 
 
 
 
 
  
 

KOLEJNY SUKCES!

DOMINIK MATUSZEK Z KLASY VI C

został LAUREATEM

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 
 Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

13 stycznia 2015r. odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, do którego  zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły:  Weronika Wiszowaty z kl. 6a, Michał Fuczik również z kl. 6a i Dominik Matuszek z kl. 6c. Nasi młodzi matematycy włożyli wiele wysiłku w przygotowania.

Po raz pierwszy w historii szkoły do finału konkursu zakwalifikowali się: Weronika i Dominik. Michałowi zabrakło tylko 1 punktu. Etap III – wojewódzki odbędzie się 27 lutego 2015r. Serdecznie gratulujemy i bardzo, bardzo mocno trzymamy za Was kciuki!

 
 
 
 
 
 
 
 Wyniki konkursu literacko-plastycznego „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bielsku-Białej

 
Pooglądaniu na lekcji języka polskiego fragmentów filmu o Irenie Sendlerowej i czytaniu książki Renaty Piątkowskiej pt. „Wszystkie moje mamy" uczniowie z kl. 5b, 6a i 6c przygotowali prace na konkurs dotyczący pełnej poświęcenia działalności Ireny Sendlerowej, która uratowała od śmierci ok. 2500 dzieci żydowskich.
Dominik Matuszek z kl. 6c napisał piękną pracę literacką w formie kartki z pamiętnika i uzyskał III miejsce. Natomiast w kategorii część plastyczna Angelika Kuś z kl. 6a zajęła II miejsce, a Paweł Konior kl. 5b – III.
Dnia 16 stycznia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Szkole Podstawowej 36, na które pojechali uczniowie wraz z opiekunem p. Aleksandrą Marcelińską.
Serdecznie gratulujemy sukcesów i zachęcamy do wzięcia udziału w wielu innych konkursach, m.in. „Szkoła marzeń" lub „TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO" (konkurs na napisanie baśni organizowany przez Książnicę Beskidzką).
 
 
 

II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Dnia 12 stycznia 2015 roku odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej. Ten etap był szczególnie trudny, gdyż pytania znacznie wykraczały poza zakres wiedzy i umiejętności ucznia kl. 6. Uczestnicy konkursu mieli m.in za zadanie napisać reportaż – formę dziennikarską, którą piszą zazwyczaj gimnazjaliści z kl. III. Z 97 uczniów biorących udział w tym etapie konkursu do ostatniego, wojewódzkiego etapu przeszło tylko 28 uczniów z Bielska, Żywca i innych miejscowości.

Nasi uczniowie uzyskali wysokie wyniki, np. 35 p. na 50, jednak największy sukces odniosła Julita Kwiatkowska z kl. 6a, która przeszła do wojewódzkiego etapu! Julita otrzymała 42 p. na 50 możliwych. Serdecznie gratulujemy Julicie tak wspaniałego wyniku i trzymamy kciuki, by 26 lutego br. jak najlepiej wypadła w ostatnim etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Na zdjęciu widać uczniów, który przeszli do II etapu konkursu. Od lewej stoją: Marta Pławecka (VIa), Natalia Pasławska (VIa), opiekun p. Aleksandra Marcelińska, Julita Kwiatkowska (VIa), Mateusz Merta (VIc) i Dominik Matuszek (VIc).

  
 
20 stycznia klasy 1 b i 1 f wybrały się na wycieczkę do leśniczówki. Przyszedł do nas pan leśniczy, aby opowiedzieć o zwierzątkach i swojej pracy. Dowiedzieliśmy się, że w najbliższych okolicach żyją wilki, borsuki, lisy,daniele, sarny, dziki, a dwa lata temu i niedźwiedź tu zawitał.
Potem przygotowaliśmy stołówkę dla zwierząt- marchewki, chleb, nasiona, jabłka.
Byliśmy przygotowani na obserwację lasu- mieliśmy lupy, lornetki. Szukaliśmy tropów i śladów.
Skoro wycieczka to nie obyło się bez pikniku i wspólnej zabawy np. Stary niedźwiedź mocno śpi.
Wyprawa była bardzo udana i mamy nadzieję, że nasze smakołyki przypadły zwierzętom do gustu.
 
 
 

 
 
 
  
 
 LIPNICKIE KOLĘDOWANIE
 
Zachęcamy do obejrzenia występów dzieci z naszej szkoły w corocznym konkursie Lipnickie Kolędowanie, które odbyło się 18 stycznia 2015r. Jak zwykle ujawniło się wiele talentów, które również Państwo mogą podziwiać klikając na poniższe linki.
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Przed świąteczną przerwą 19.12.2014 r. zostały przedstawione Jasełka. W tym roku aktorami zostali uczniowie najmłodszej klasy- Ia. W scenerii Betlejem dołączyły postacie z bajek. Jasełka z "pierwszakami" przygotowała siostra Józefina z wychowawcą Panią Bożeną Kordek. Uczniowie wykazali swoje talenty, rodzice pomogli w przygotowaniu strojów.
To była piękna uczta duchowa. Dziękujemy wszystkim ze wprowadzenie naszych uczniów i Grono Pedagogiczne w nastrój świąteczny.

 
  
SPOTKANIE Z DIETETYKIEM
Dnia 28 listopada 2014r odbyło się w naszej szkole spotkanie
z Panią Justyną Jędrzejowską – dietetyczką, która na co dzień pracuje w Centrum dietetycznym NATUR HOUSE. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie klasy 4-6. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, jak ważne jest zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia. Pani dietetyczka przedstawiła ciekawą prezentację, a uczniowie mieli możliwość poczęstunku zdrowymi owocami i warzywami. Spotkanie bardzo się podobało wszystkim uczniom, ponieważ chętnie zadawali mądre pytania i odpowiadali na problematyczne zagadnienia.
            W drugiej części spotkania Pani Dietetyczka przygotowała wiele konkursów, a uczniowie otrzymali nagrody. Dekoracja i nastrój przyczyniły się do zainteresowania uczniów zdrowym stylem życia i wpływem zdrowego odżywiania na zdrowie i dobre samopoczucie. Pod koniec spotkania został rozstrzygnięty konkurs poetycki o zdrowym stylu życia,
który wygrała Alicja Bargieł - uczennica klasy 5c.
Bernadeta Sitek
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Wyniki Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

W I etapie konkursu wzięło udział 20 uczniów z klas VI. Pytania konkursowe były niezwykle trudne i szczegółowe, a uczniowie musieli opanować rozległy materiał oraz bardzo dokładnie przeczytać dwie książki:Magiczne drzewo. Czerwone krzesło i Jaśki. By przejść do następnego etapu konkursu należało uzyskać 42 p. na 50 p.

Do II etapu Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego przeszło aż pięciu uczniów z klas VI a i VIc!!!

Natalia Pasławska z kl. VIa (46 p.)

Dominik Matuszek z kl. VIc (46 p.)

Julita Kwiatkowska z kl. VIa (43 p.)

Mateusz Merta z kl. VIc (43 p.)

Marta Pławecka z kl. VI a (42 p.)

Serdecznie gratulujemy uczniom wielkiego sukcesu i życzymy powodzenia na II etapie konkursu, który odbędzie się 12 stycznia 2015 r. Trzymamy za Was kciuki!

 
 
  

 
 
13 grudnia Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne wybrało się do Stryszawy. Mieści się tam Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej.
Najpierw oglądaliśmy eksponaty wystawy zabawki drewnianej i słuchalio jej historii.
Następnie odbyły się warsztaty plastyczne- malowanie drewnianego konika na biegunach oraz ozdoby świątecznej.
Oglądaliśmy też wystawę rzeźbiarską, której bohaterem był Święty Jan Paweł II.
Wycieczka bardzo nam się podobała i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do Stryszawy, aby wykonać inne
ozdoby i zabawki.
 
 
 
 
 
 
 
  
W tym roku byliśmy grzeczni, zatem odwiedził nas Mikołaj. Z tej okazji zaprosił nas- klasy 1 b i 1 f- na wspaniałą zabawę w Figloparku. Mogliśmy do woli bawić się na placu zabaw! Potem pojawił się sam Mikołaj- rozdawał słodkości, rozmawiał z nami i pytał czy jesteśmy zadowoleni z prezentu-zabawy.
Dopełnieniem miłego dnia była wizyta innego Mikołaja i jego świty- młodzieży z naszego gimnazjum. I tutaj znów worek słodkości!
Czekamy na Ciebie Mikołaju znowu za rok- pamiętaj o nas!
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 4 grudnia w klasie 1 f odbyły się warsztaty świąteczne. Na zajęcia zaprosiliśmy naszych rodziców i wspólnie wykonaliśmy ozdoby na choinkę.
Ozdoby to staropolskie " światy " oraz aniołki wykonane z opłatków.
Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy. Było wesoło i miło. A efekt? Zapraszamy do naszej sali, aby zobaczyć jaką mamy pięknie ozdobioną choinkę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
28 listopada w klasie 1 f odbyła się zabawa " andrzejkowa"- tak jak i w innych klasach 1szych!
Było wróżenie imienia przyszłego męża lub żony, zabawa kto pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni, przepowiadanie przyszłości z magicznego koła i wiele innych. Oczywiście wróżby były z przymrużeniem oka i sprawiły nam dużo radości. Nie mogło obyć się bez tańców, zabaw w kole i słodkiego poczęstunku!
Przygotowaliśmy też krótkie przedstawienie pt. "Andrzejki z Marudą", na które zaprosiliśmy klasy 1 b i 2 a.
Wszyscy się świetnie bawiliśmy co widać na zdjęciach!
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
 
 
25 listopada klasy 1-3 hucznie obchodziły Święto Pluszowego Misia.
W tym dniu wszystkie dzieci przyniosły swoje zabawki- misie. Uczniowie poznali historię pluszowego misia, oglądali bajki z misiami, słuchali fragmentów książki o najsłynniejszym misiu - Kubusiu Puchatku.
W bibliotece szkolnej można było obejrzeć wystawę książek o misiach oraz głosować na najciekawszy projekt ogona Kłapouchego. W konkursie wzięło udział aż 46 projektów- wszystkie były bardzo pomysłowe!
Jednak największą atrakcją były podchody w szukaniu zagubionego ogonka Kłapouchego. Dzieci musiały wykonać zadania, odgadnąć zagadki, odnaleźć wskazówki, aby dotrzeć do ogonka osiołka. W nagrodę czekała wszystkich słodka nagroda!
Wszyscy się świetnie bawili i z niecierpliwością czekają na kolejne świętowanie Dnia Pluszowego Misia.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Budżet Obywatelski - wyniki

Aktywność mieszkańców dała Lipnikowi 525 000 zł w BO 2015 - będzie parking i plac zabaw.

Nieprawdopodobne, a jednak, tym razem nasze starania przyniosły wyczekiwany efekt. Dwa projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej zostaną wprowadzone do miejskiego budżetu w 2015. Lipniczanie wykazali się bardzo dużą aktywnością i prawdziwym zaangażowaniem, aby zgłoszone dla naszej dzielnicy projekty zostały wybrane do realizacji.

BEZPIECZNY PARKING - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego - OBB021 • 450 000 zł. Projekt zakwalifikowany jako ogólnomiejski został dopuszczony do głosowania, w wyniku którego zdobył 1 221 głosów. Spośród 25 projektów to największa liczba głosów, co gwarantuje nam realizację w 2015 roku. Projekt dotyczy urządzenia utwardzanego placu postojowego samochodów osobowych dla mieszkańców Bielska-Białej, a w szczególności dla rodziców dowożących codziennie dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 4, przy którym funkcjonuje ogólnodostępny basen.

TEREN REKREACYJNY POD GAIKAMI – plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Lipnik - 18-OBB002 • 75 000 zł. Jako że jest to jedyny pozytywnie zweryfikowany projekt lokalny z Lipnika, nie ma potrzeby głosowania i projekt automatycznie przechodzi do realizacji w 2015 roku. W ramach projektu przy ul. Pomorskiej (obok boiska trawiastego) ma zostać zagospodarowany teren dla placu zabaw wraz z wyposażeniem mieszczącym się w budżecie.

Dziękujemy całej Lipnickiej społeczności, mieszkańcom i ich rodzinom, instytucjom i firmom, a także sympatykom naszej dzielnicy, a do akcji promującej włączyli się m.in.:

  • „Zespół promujący projekty dla Lipnika” w składzie: Joanna Łoboz, Aneta Majcherczyk, Renata Lejawka (RO), Magdalena Frycz, Barbara Kotala, Beata Kwiatkowska, Anna Pławecka–Kość, Barbara Waluś (RO), Janusz Gibas (RO), Tomasz Hoffman (RO), Sławomir Glaser (RO), Tomasz Grubecki
  • Rada Rodziców i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 13
  • Rada Osiedla Lipnik
  • Gimnazjum nr 4, Stowarzyszenie Lipnik, Parafia w Lipniku pw. NNMP
  • oraz inne instytucje i punkty handlowe, m.in.: Parafia Małe Kozy, Miejski Dom Kultury Lipnik OSP Lipnik przedszkola: nr 17, nr 27, Promyczek, Miś i przyjaciele, biblioteka, Ośrodek Zdrowia, sklepy Lewiatan, pawilon Janosik, cukiernia w Biedronce

Dla przypomnienia podczas głosowania na budżet 2014, w sumie na oba projekty z Lipnika zagłosowało 2 051 osób. I ta mobilizacja dała nam 3 pozycję spośród 108 zgłoszonych projektów! Biorąc pod uwagę fakty, że pierwsze miejsce zdobył projekt ogólnomiejski – „kontynuacja budowy Hospicjum”, a na projekt z drugiego miejsca – „rozbudowa bazy szkoły na ul. Karpackiej” głosowali mieszkańcy dużych osiedli wielorodzinnych - jako społeczność lokalna Lipnika odnieśliśmy ogromny sukces! Niestety niefortunne zasady przyjęte do podziału budżetu obywatelskiego na 2014 rok doprowadziły do sytuacji, gdzie jeden projekt ogólnomiejski wyczerpał praktycznie całą tegoroczną kwotę, nie pozostawiając prawie nic innym projektom, mimo że uzyskały one również bardzo liczne poparcie mieszkańców Bielska-Białej. Rada Osiedla Lipnik już na etapie konstruowania zasad BO w 2013 roku sugerowała, żeby wydzielić kwotę na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe, aby dać szansę lokalnym społecznościom. Jednocześnie postulowaliśmy o zwiększenie kwoty BO.

 
 

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej

Dnia 14 listopada 2014 uczniowie klasy VIc pod opieką pani Aleksandry Marcelińskiej odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Staruszkowie ze wzruszeniem i przejęciem wysłuchali poważnego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły wszystkim mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej własnoręcznie wykonane flagi.

 
 
 
 
 
 
 
Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  Dnia 7 listopada 2014 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie z klasy VIc pod opieką pani Aleksandry Marcelińskiej, p. Marzeny Grzybowskiej i p. Eweliny Biegun przygotowali ważną akademię  upamiętniającą  fakt odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.  Szóstoklasiści  z  powagą wyrecytowali patriotyczne wiersze,  zaprezentowali 10 przykazań współczesnego Polaka, pięknie zaśpiewali pieśni: „Rotę” i „Moją Ojczyznę” oraz przygotowali dwie prezentacje multimedialne: o wydarzeniach dotyczących odzyskania niepodległości oraz o sławnych Polakach, z których możemy być dumni, m.in. pisarzach, poetach, naukowcach. Uczniowie naszej szkoły w skupieniu wysłuchali tej cennej lekcji historii.

 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
5 listopada wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez Polskie Centrum Dogoterapii na temat " Jak opiekować się psem".
Prowadzący zapoznali nas z oznakami zachowania psa, abyśmy wiedzieli kiedy piesek jest w dobrym, a kiedy w złym humorze. Nauczyli jak się zachować w razie ataku psa. Omówili zasady opieki i dbania o czworonoga.
Całym zajęciom towarzyszył pies Largo. Na koniec zajęć otrzymaliśmy ulotki, broszurki i plakat o prawach zwierząt, warunkach adopcji i zasadach dbania o psa.
 
 
 
 
 
  

 
 
LISTOPAD
 
Jesień to czas warzyw i owoców. Najlepsza pora, aby porozmawiać o zdrowym odżywianiu.
Klasa 1 f właśnie zgłębiła ten temat.
Najpierw utrwaliliśmy wiadomości o owocach i warzywach. Wykonaliśmy prace plastyczne dotyczące tematu. Potem była praktyka- przygotowaliśmy pyszne sałatki owocowe. Kroiliśmy, mieszali, doprawiali, a na końcu ze smakiem zajadali! Uwieńczeniem tematu była inscenizjacja wiersza Jana Brzechwy " Na straganie ". Dekorację przygotwały dzieci z koła plastycznego. Zaprosiliśmy na występ klasy 2-gie i klasę 1 b. Występ się bardzo podobał, ale najbardziej goście byli zadowoleni z poczęstunku- talerza pełnego witamin!
 
 
 
 
  

BOISKO JUŻ MAMY!

Dnia 30 października 2014 nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Wśród wielu zaproszonych gości był m. in. Prezydent Bielska-Białej - Jacek Krywult, który wyraził wiele pozytywnych opinii na temat Szkoły Podstawowej nr 13. Uroczystość uświetnił bogaty program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 4 oraz naszej szkoły (przede wszystkim z  kl. III a). Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw poświęcił ks. proboszcz - Jerzy Wojciechowski. Dzieci z kl. II z radością wypuściły balony do góry i zaczęły wesoło bawić się na placu zabaw.
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
29 października klasa 1 f wybrała się z wizytą do Schroniska dla Zwierząt. Jak na wizytę przystało zabraliśmy ze sobą "prezenty" w postaci karmy dla kotków i piesków oraz wolnych datków na potrzeby instytucji.
Najpierw pani opowiedziała nam o schronisku- ile jest zwierząt, ile adopcji, jak działa ten obiekt.
Potem oglądaliśmy zwierzaczki. Wszystkie były śliczne! Jednego szczeniaczka moglismy nawet głaskać!
Pieski witały nas radosnym szczekaniem i każdy na pewno chciałby, aby go zabrać do domu.
Może uda nam się namówić rodziców na adopcję jakiegoś bezdomnego pieska lub kotka?
Was też namiawiamy, a zwierzaki w schronisku czekają na Was!
 
 
 
  

23 października wszystkie klasy pierwsze wzięły udział w spotkaniu " Bądź i Ty bezpieczny ".
Spotkanie zorganizowane było przez Fundację na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod Patronatem Policji.
Najpierw był krótki spektakl teatralny na temat bezpieczeństwa na drodze. Wystąpili  Czarodziej, Kot w butach, Wróżka i Zebra. Śpiewaliśmy piosenki i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące bezpiecznego użytkowania jezdni.
Potem oglądaliśmy film o psie Sznupku, który uczył dzieci jak zachować się na ulicy i w jej pobliżu. Na koniec złożyliśmy przysięgę, że zawsze będziemy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Ale największą atrakcją był pokaz mody odblaskowej, podczas którego mogliśmy oświetlać scenę i modeli światłem z latarek. Na koniec otrzymaliśmy słodki prezent, pasek z odblaskiem oraz książeczkę edukacyjną.  
 

 

 

 

  

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

 
W tym szczególnym dniu w naszej szkole odbyło się uroczyste ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH. Nasi najmłodsi podopieczni zostali oficjalnie uczniami naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pani Dyrektor, po którym nastąpiła część artystyczna. Były wiersze przeplatane ślicznie śpiewanymi piosenkami. Następnie bardzo uroczyste pasowanie na uczniów, rozdanie pamiątkowych dyplomów i niespodzianek - "rożków obfitości" wypełnionych po brzegi słodkościami.
 
 
 
 
 
 
 
PAŹDZIERNIK
 
11 października SKKT wybrało się do westernowego miasteczka Twinpigs w Żorach.
Gdy przekroczyliśmy bramę miasteczka znaleźlismy się na Dzikim Zachodzie!
Ależ tam było atrakcji! Można było szukać złota, wspinać się na wulkan, oglądać film o kosmosie w mini planetarium, zrobić sobie tatuaż u Indianki lub pomalować twarz, kuć metal u kowala, zwiedzić wioskę indiańską, obejrzeć film w kinie 7 D, jechać w dyliżansie na karuzeli,sprobować wydoić krowę, strzelać pistoletami.
Ale chyba największą atrakcją były pokazy- magii oraz scenek jak z westernu- napadu na bank oraz pojedynku rewolwerowców. Kaskaderzy prezentowali też swoje umiejętności z lasso, koltami oraz batami.
Wszyscy byliśmy zachwyceni wycieczką i teraz niejeden z nas marzy o karierze kaskadera- kowboja lub Indianina.
 
 
 
 Październik
 
 
3 października klasa 1 f wybrała się do parku na poszukiwanie pani jesieni.
Park przywitał nas pięknymi kolorami liści, ciszą, wiatrem...
Najpierw spacerowaliśmy po alejkach, rozpoznawali drzewa, przytulali się do nich. Potem szukaliśmy kasztanów i zbieraliśmy piękne liście. Były też wspólne zabawy oraz pobyt na placu zabaw. Czy znaleźliśmy jesień?
Oczywiście, że tak! I bardzo nam się ta jesień podoba :-)
 
 
  


 
 
 
 
 
 
 
27 września odbył się po raz kolejny rajd z okazji Światowego Dnia Turystyki.
Niestety, pogoda nie była najlepsza, ale nas, turystów, to nie zraziło i dzielnie zdobyliśmy szczyt Dębowca.
Tam czekała na nas kiełbaska z grilla i ciepła herbatka.
Dużą atrakcją były pokazy GOPR oraz możliwość siedzenia na quadzie.
Podziwialiśmy też prezentacje przebrań jesiennych oraz słuchali kapeli góralskiej.
Za uczestnictwo w rajdzie każdy otrzymał odznakę, a szkoła dyplom. Był też słodki prezent.
Czekamy na kolejną wyprawę naszego koła i zapraszamy w jego szeregi.
 
 
  

 
 
Spotkanie z policjantem
 
24 września wszystkie klasy 1sze odwiedził pan dzielnicowy oraz przedstawiciel Straży Miejskiej.
Najpierw była krótka prelekcja dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły oraz zasad ruchu drogowego. Pan policjant sprawdził też naszą wiedzę na ten temat i ocenił nas na 5 z plusem! Potem mogliśmy przymierzyć czapki stróżów prawa, obejrzeć z bliska tarczę i pałkę, a nawet założyć kajdanki. Ale było przy tym dużo emocji. Następnie pan dzielnicowy zaprezentował piękny samochód policyjny, a nawet włączył " koguty ".
Na pamiątkę wizyty wszystkie dzieci otrzymały książeczki, które zawierają wszystkie ważne informacje o bezpieczeństwie na drodze i w domu.
 
 
 
 
  

 
 
12 września, my pierwszaki z klasy 1 b i 1 f wybraliśmy się na wycieczkę. Celem wycieczki były Błonia, a zawiozła nas tam Ciuchcia Beskidzka! Zza okien ciuchci podziwialiśmy okolice naszego pięknego miasta.
Na Błoniach nasze panie zorganizowały nam świetne zabawy! Były gry z piłką, zabawy w kotki i myszki, konkursy na sprawność i szybkość. Było dużo śmiechu. Potem  zabawa na placu- zjeżdżaliśmy po linie i na zjeżdżalni, huśtaliśmy się, wspinali. Obie klasy się bardzo zaprzyjaźniły, a dzieci bliżej poznały.
Wróciliśmy  zmęczeni hasaniem na powietrzu ale bardzo zadowoleni! Z niecierpliwością czekamy na następne atrakcje w szkole, bo przecież nie samą nauką  uczeń żyje ;-)
 
 
 

 

Narodowe czytanie Henryka Sienkiewicza

W czwartek 25 września 2014 roku przyjechały do naszej szkoły panie z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Zostały one zaproszone przez nauczycieli: p. A. Marcelińską, p. O. Pękalę i p. K. Moczydłowską.  W ramach zainicjowanej przez Prezydenta Polski – Bronisława Komorowskiego akcji Narodowe Czytanie panie bibliotekarki przedstawiły  historię życia Henryka Sienkiewicza w formie ciekawej prezentacji multimedialnej. Czytały również fragmenty dzieł sławnego pisarza i wyświetlały interesujące sceny z filmów pt.: Ogniem i mieczem, Krzyżacy, Potop. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, na których przybijali pieczątki.
Spotkanie zakończyło się quizem. Kto dobrze odpowiedział na pytanie dostawał karteczkę z żółtą buźką. Dzieci z jedną buźką otrzymały nagrodę, np. książkę, kolczyki lub domino. Uczniom bardzo podobało się to spotkanie i bardzo miło je wspominają.
 
 
 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Dzień 1 września 2014 był w naszej szkole dniem niezwykłym, ponieważ powitaliśmy w naszych progach aż sześć klas pierwszych!!! Pani dyrektor Iza Laszczak przywitała serdecznie wszystkie dzieci i życzyła im wielu sukcesów szkolnych.  W naszej szkole uczą się teraz dzieci w 21 oddziałach klasowych. Mamy sześć klas I, trzy klasy II, trzy klasy III, trzy klasy IV, trzy klasy V, trzy klasy VI. Wszystkim uczniom życzymy: udanego roku szkolnego 2014/2015!
Wychowawczynie klas pierwszych:
1a - Bożena Kordek, 1b - Iwona Maeser, 1c - Bożena Worecka,
 1d - Olga Łozińska-Marek, 1e - Katarzyna Sordyl, 1f - Dorota Wróbel.
 
 
 Wspierane przez Hosting o12.pl
BIP